Regulamin Sklepu


POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.misiowakraina.pl (zwany dalej Sklepem) jest: Kraina Pomysłów Jan Lipczyński, z siedzibą w Jelonku, przy ul. Sosnowej 34B, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dn. 2007.08.24 przez z up. Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 54368/2007, NIP: 777-248-81-46

zwana dalej Firmą.
 2. Firma prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Domniemywa się, iż nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, dalej Klientem.
 1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.
 3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.misiowakraina.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie.
 4. Sklep Internetowy www.misiowakraina.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 5. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.
 1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo, jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
 2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.
 3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep Internetowy www.misiowakraina.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 5. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia przez stronę www.misiowakraina.pl.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, numer zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na konto Firmy.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia (czas do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 2 dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy.
 5. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy paczki przez Pocztę Polską lub przez DHL.
 6. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy www.misiowakraina.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  1. przelew (przedpłata): należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Firmy podany w e-mailu
  2. płatność online za pośrednictwem systemu PayPal.
  3. gotówka: osobiście w siedzibie firmy.
 2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.paypal.com
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e-mail, oraz po zaakceptowaniu wpłaty – Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności
  2. w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu PayPal – w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia (czas do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 2 dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczy czas dostawy paczki przez Pocztę Polską lub przez DHL.
 4. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie zamówienia, kiedy zamówienie zostanie zrealizowane: wysłane lub odebrane osobiście.
 5. 6. Zamówienia są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:
  1. Kurier DHL – 1 dzień roboczy. Koszt: 23 zł (dotyczy wysyłek krajowych)
  2. Poczta Polska, paczka priorytet: od doby do 3 dni roboczych. Koszt: 17 zł (dotyczy wysyłek krajowych)
  3. Poczta Polska, paczki międzynarodowe, wysyłka ekonomiczna, do 3 dni roboczych. Cennik znajduje się poniżej w tabeli:
   WagaStrefa
   Czechy, SłowacjaEuropa, Rosja, Izrael
   Ameryka Północna, AfrykaAmeryka Południowa i Środkowa, Azja
   Australia i Oceania
   CenaCenaCenaCenaCena
   0-1 kg39,36 zł.74,48 zł.70 zł.72,57 zł75 zł.

    

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
  2. odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy płatność zostanie zaakceptowana i wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 8. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem biuro@misiowakraina.pl
 9. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem biuro@misiowakraina.pl Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 1. Jeśli w Magazynie Firmy zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Sklep Internetowy www.misiowakraina.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów (w porozumieniu z Klientem) lub o jego anulowaniu.
 3. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
 4. 4. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy www.misiowakraina.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy www.misiowakraina.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.
 5. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy www.misiowakraina.pl  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie, natychmiast po anulowaniu zamówienia.

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru Kupującemu.
  2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Do paczki należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU. Koszt wysyłki towaru do sprzedawcy (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.  Sklep zwróci należność za zwracany towar nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia.
  3. Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient. Do paczki należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU.

W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w w Regulaminie. Zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki.


   1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.misiowakraina.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym www.misiowakraina.pl
   2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.misiowakraina.pl Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
   3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
   4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu www.misiowakraina.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

   1. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.misiowakraina.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.
   2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
   3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.misiowakraina.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
   4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20.09.2014r.